ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΕ
ΑΦΜ : 099775248
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε. : 50347/62/Β/01/0250
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 042158106000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ : ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11, Τ.Κ.: 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ : 6986 620 057
email : info@anegersiate.gr

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012